ZOO Leca- ilustracje wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca