Okładki - Witold Gombrowicz

ZOO Leca- ilustracje wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca